مدت زمان طلاق توافقی در مشهد پرسشی است که متقاضیان طلاق بارها از وکیل طلاق توافقی در مشهد می پرسند که طلاق توافقی در مشهد چقدر طول می کشد  یا طلاق توافقی در مشهد چند روزه انجام میشه ؟ وکیل طلاق توافقی در ادامه به این سوال پاسخ می دهد.

برای متقاضیان طلاق توافقی روز و مدت زمان انجام طلاق توافقی  اهمیت دارد، برای پاسخ این سوال که طلاق توافقی در مشهد چند روز طول می کشد، مدت زمان طلاق توافقی در مشهد را در حالت داشتن وکیل و بدون داشتن آن بررسی می کنیم.

مدت زمان طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی ۱۰ روزه کلیک کنید

مدت زمان طلاق توافقی در مشهد

با اجباری شدن مشاوره طلاق در سال های اخیر مدت طلاق توافقی نسبتا طولانی شده است، مدت زمان مشاوره طلاق توافقی در مشهد همانند شهرهای دیگر ۴۵ روز است. یعنی از اولین روز مشاوره طلاق بایستی ۴۵ روز بگدرد تا مرکز مشاوره نظر خود را به دفاتر خدمات قضایی مشهد ارسال نماید .

سپس زوجین یا وکلای آنها به دفتر خدمات قضایی مراجعه تا دادخواست طلاق توافقی را امضاء نمایند

و به دادگاه خانواده مشهد ارسال می نمایند.

در شهر مشهد از زمان ارسال دادخواست تا صدور رای طلاق توافقی حدود ۱۵ روز طول می کشد.

بعضی از شعبات دادگاه خانواده مشهد به طلاق توافقی

در وقت فوق العاده (خارج از نوبت) نیز رسیدگی می نمایند،

این نوع رسیدگی در روز های آخر ماه شایع است با رسیدگی خارج از نوبت مدت زمان طلاق توافقی در مشهد حدود ۲ هفته کاهش پیدا می کند. بنابر این مدت زمان طلاق توافقی در مشهد در حالت معمولی بین ۶۰ تا ۹۰ روز طول می کشد.

طلاق توافقی در مشهد چقدر زمان میبرد

سایت وکیل مشهد مدت زمان طلاق توافقی در مشهد بین ۶۰ روز تا ۹۰ روز پیش بینی می کند، این مدت زمان با توجه با داشتن یا نداشتن وکیل و همچنین سایر شرایط می تواند متغیر باشد طوری که بعضی از وکلای دادگستری طلاق توافقی را در مدت زمان بسیار کم انجام می دهند .

مدت طلاق توافقی در مشهد با وکیل

همانطور که گفته شد مدت زمان طلاق توافقی در مشهد با وکیل دادگستری بسیار کوتاه تر از بدون وکیل است آن هم به جهت اینکه وکیل طلاق توافقی به تمام مراحل طلاق توافقی تسلط کامل دارد و تا جایی که امکان دارد برای انجام زودتر طلاق توافقی حتی برای چند روز نیز اقدام لازم را انجام می دهد.

در ارتباط به نوشتار مدت زمان طلاق توافقی در مشهد سوال میی کنند که آیا طلاق توافقی ۳ روز یا ۵ روز یا یک هفته هم امکان پذیر است؟

همانطور که گفته شد طلاق توافقی در مشهد طی ۶۰ تا ۹۰ روز طول میکشه

اما ما نیز شنیده ایم که در شهر تهران بعضی از وکلا، طلاق توافقی را طی یک هفته انجام می دهند.

مدت طلاق توافقی در مشهد بدون وکیل

مدت زمان طلاق توافقی در مشهد بدون داشتن وکیل کمی طولانی تر است آن هم به جهت عدم آشنایی به مراحل طلاق توافقی، اما رعایت موارد ذیل باعث کم شدن زمان طلاق توافقی می شود:

۱٫درصورت تصمیم قطعی بر جدایی در اولین فرصت در سامانه تصمیم طلاق جهت مشاوره طلاق توافقی ثبت نام نمایید.

۲٫ در صورتیی که زوجه قصد اخذ وکالت در طلاق دارد، در وکالت حق طلاق، اسقاط حق تجدید نطر خواهی و فرجام خواهی قید شود.

اگر در وکالتنامه عبارت اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی وجود نداشته باشد

رای صادر می گردد ولی قطعیت و اجرای آن موکول به ۴۴ روز بعد خواهد بود.

و تا زمان قطعی شدن رای گواهی عدم امکان سازش

امکان ثبت طلاق توافقی در این مدت زمان میسر نمی باشد.

۳٫ اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام در وکالتنامه وکیل دادگستری ( وکیل حق طلاق ) نیز تصریح گردد.

۴٫ در صورتی که به زوجه وکالت در طلاق داده شده و مدت زیادی از زمان تنطیم وکالت در طلاق گذشته است

بهتر است قبل از جلسه دادگاه استعلام وکالت را از دفتر اسناد رسمی مربوط اخذ نمایید.

در صورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد بایستی حتما یک وکیل خوب دادگستری از طرف همسرش جهت اجرای وکالت اخذ نماید، بهتر است وکیل در همان ابتدای مراحل طلاق توافقی انتخاب نماید نه در زمان امضاء دادخواست. چرا که وکیل طلاق توافقی به مراحل آن آشنایی کامل دارد و باعث می شود طلاق توافقی چند روز زودتر انجام شود.